Psihoterapija Danila Beloglavec

Dobrodošli!

Nudim strokovno pomoč pri:


  • Občutkih tesnobe, paničnih napadih, različnih strahovih, depresiji.
  • Izgorelosti, obvladovanju stresa, konfliktov.
  • Težavah v medsebojnih odnosih, partnerskih odnosih, težavah na delovnem mestu.
  • Travmatičnih doživetjih: nasilje, zlorabe, nesreče.
  • Izgubah: žalovanje, ločitev, upokojitev, izguba zaposlitve.
  • Življenskih spremembah: menjava službe, okolja, šolanja.
  • Nizki samozavesti, občutek praznine, nezadovoljstva.
  • Telesnih težavah brez razvidnega vzroka ...
  • Drugih čustvenih in duhovnih stiskah.
  • Razvijanju osebnih in strokovnih potencialov, osebni rasti ...
Danila Beloglavec sem geštalt psihoterapevtka z Evropsko diplomo iz psihoterapije (EDP).

Izvajam individualno, partnersko in skupinsko psihoterapijo ter supervizijo v Ljubljani.

Prvo srečanje je brezplačno!