Psihoterapija Danila Beloglavec

Dobrodošli!

Nudim strokovno pomoč pri:


  • Občutkih tesnobe, paničnih napadih, različnih strahovih, depresiji.

  • Izgorelosti, obvladovanju stresa, konfliktov.

  • Težavah v medsebojnih odnosih, partnerskih odnosih, težavah na delovnem mestu.

  • Travmatičnih doživetjih: nasilje, zlorabe, nesreče.

  • Izgubah: žalovanje, ločitev, upokojitev, izguba zaposlitve.

  • Življenskih spremembah: menjava službe, okolja, šolanja.

  • Nizki samozavesti, občutek praznine, nezadovoljstva.

  • Telesnih težavah brez razvidnega vzroka ...

  • Drugih čustvenih in duhovnih stiskah.

  • Razvijanju osebnih in strokovnih potencialov, osebni rasti ...
Danila Beloglavec sem certificirana geštalt psihoterapevtka, učna terapevtka in supervizorka.

Izvajam predvsem psihoterapijo in svetovanje za odrasle posameznike ter supervizijo v Ljubljani.

Če ste oddaljeni ali časovno zadržani, vam nudim psihoterapijo tudi preko Zooma-a ali SKYPE-a.

Psihoterapije potekajo redno, običajno enkrat tedensko in trajajo 50 minut.

Prvo srečanje je brezplačno!